Potencjał Hydroenergetyczny Polski

Większość polskich zasobów hydroenergetycznych skupionych jest w obszarze dorzecza Wisły, zwłaszcza jej prawobrzeżnych dopływów. Dogodne warunki do budowy małych elektrowni wodnych istnieją w Karpatach, Sudetach, na Roztoczu, a także na rzekach Przymorza. Również istotne znaczenie ma potencjał Odry.

W latach 50. ubiegłego wieku w Polsce funkcjonowało około 6,5 tys. siłowni wodnych. Dziś jest ich zaledwie 750 i ponad 81% potencjału technicznego na terenie naszego kraju jest niewykorzystane. Według obecnych szacunków na terenie Polski istnieje około 7,5 tys. obiektów hydrotechnicznych, które nie są wykorzystywane w celach energetycznych. Polska posiada zatem sprzyjające uwarunkowania do rozwoju energetyki wodnej, zwłaszcza w zakresie MEW, jednak tempo uruchomiania nowych mocy wytwórczych jest w dalszym ciągu zbyt niskie.

Potencjał hydroenergetyczny w Polsce
GWh / rok
Potencjał hydroenergetyczny
teoretyczny
techniczny
Wisła z dopływami:
16 457
9 270
Wisła
9 305
6 177
Dopływy lewobrzeżne
892
513
Dopływy prawobrzeżne
4 914
2 580
Odra z dopływami:
5 966
2 400
Odra
2 802
1 273
Dopływy lewobrzeżne
1 615
619
Dopływy prawobrzeżne
1 540
507
Rzeki przymorza
582
280
RAZEM
23 005
11 950
w tym: MEW (<10 MW)
23 005
11 950
Potencjał nieuwzględniony
około 1 700
* < 100 kW/km
Historia energetyki wodnej w Polsce
Rok
Liczba obiektów
1925 - 1935 r.
8100 obiektów (w tym młyny, tartaki, kaszarnie, elektrownie) - szacunki mówią o 25 tyś. piętrzeń
1953 r.
7230 obiektów (6330 w ekspoloatacji) (prof. A.Hoffman)
1982 r.
2131 obiektów ( 300 w eksploatacji ) + 863 potencjalnych miejsc instalacji na istniejących lub planowanych obiektach hydrotechnicznych 1026 lokalizacji o potencjale 1 000 GWh/a ( 200 MW ) zalecenia rewitalizacji istniejących elektrowni lub budowy nowych obiektów ( < 5MW )
Rozporządzenie nr 184 - Prezesa Rady Ministrów - generała Wojciecha Jaruzelskiego - zezwolenie na uruchomienie MEW przez osoby prywatne
2006 r.
676 MEW ( <10 MW ) o łącznej mocy 270 MW, od roku 1983 przybyło 370 obiektów o lącznej mocy okołó 120 MW
2012 r.
750 Elektrowni Wodnych ( URE 31.03.2012 r )

Wspierają nas