Seminarium "OZE w Przedsiębiorstwach Wod-Kan"

02.07.2019

Zapraszamy do udziału w  Seminarium "OZE w Przedsiębiorstwach Wod-Kan", które odbędzie się 29 sierpnia w Katowicach.

            Głównym celem Seminarium jest zebranie polskich liderów branży wodno-kanalizacyjnej aby  przedstawili swoje inwestycje w odnawialne źródła energii. Na dzień dzisiejszy wzrastające ceny energii stają się dużym wezwaniem dla branż energochłonnych, więc warto pamiętać,
że przedsiębiorstwa w branży wodno-kanalizacyjnej mają unikalne predyspozycje do produkcji energii odnawialnej, takie jak posiadanie dużych wolnych przestrzeni, odpadów biodegradowalnych, czy przepływającą wodę. Już teraz, wiele wod-kanów zainwestowało we własne źródła OZE.

            Seminarium skupi się na czterech tematach finansowania inwestycji, energii słonecznej, zagospodarowania produktów ubocznych oraz energii wodnej. Przedstawiciele administracji Państwowej oraz firm prywatnych przedstawią skąd zdobyć środki, i jak sfinansować inwestycję
w OZE. W kolejnych częściach spółki wodociągowo-kanalizacyjne oraz dostarczyciele technologii przedstawią wdrożenia z różnych części Polski. Skupimy się na aspektach praktycznych wdrożeń. Przeanalizujemy w jaki typ energii i dlaczego powinniśmy inwestować.

Wśród potwierdzonych prelegentów:


     Maria Jolanta Chilińska, Prezes Zarządu ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim

     Agnieszka Sobaszek-Aumüller, Konsultant, Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Specjalista ds. funduszy strukturalnych UE.

     Justyna Worach, Główny Specjalista ds. Badań i Rozwoju Technologicznego, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

     Piotr Kowalski, Kierownik Oczyszczalni Ścieków, Wodociągi Iławskie

     Filip Sypko, SME Sales Manager, Green Genius

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem internetowym:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://cbepolska.pl/pl/seminarium-oze-w-przedsiebiorstwach-wod-kan.html

Manager projektu: Łukasz Ponczek, e-mail: Otwiera program do wysyłania emailiLukasz.Ponczek(at)cbepolska.pl

Zapraszamy również do kontaktu z naszym biurem: (22) 82 77 123, Otwiera program do wysyłania emailibiuro(at)cbepolska.pl

 

 

 


Wspierają nas