EUROCON_Szkolenia: zmiany regulacyjne na rynku OZE / aukcje 2019 / ceny energii

22.08.2019

PREZYDENT PODPISAŁ NOWELIZACJĘ USTAWY O OZE, USTAWA OPUBLIKOWANA 14 SIERPNIA 2019R. I NIEDŁUGO WEJDZIE W ŻYCIE

9 sierpnia 2019r., prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przewiduje m.in. przeprowadzenie aukcji OZE w 2019 r.

Końcowy tekst ustawy dostępny jest pod adresem:

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,877.html

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty praktyczne:

 1. NAJNOWSZE ZMIANY REGULACYJNE NA RYNKU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 2. AUKCJE OZE 2019 W ŚWIETLE TEGOROCZNYCH ZMIAN LEGISLACYJNYCH - jak przygotować projekt do aukcji i jak go sfinansować
 3. JAK SPRZEDAWAĆ ENERGIĘ Z OZE BEZPOŚREDNIO DO ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH?

Inne nasze szkolenia:

 1. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2019 – PO USTAWIE O „ZAMROŻENIU” CEN

ROZPORZĄDZENIE DO USTAWY O CENACH PRĄDU PODPISANE 19 LIPCA 2019R. PRZEZ MINISTRA ENERGII I JUŻ OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU USTAW

 1. Zarządzanie ryzykiem w sektorze energetycznym – najważniejsze aspekty, definicje i przykłady
 2. OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT I REWOLUCJA VAT – 2019/2020

 

Szczegóły wszystkich szkoleń poniżej:

 1. szkolenie

Najnowsze zmiany regulacyjne na rynku odnawialnych źródeł energii

23 sierpnia 2019r., Katowice

27 sierpnia 2019r., Warszawa

30 sierpnia 2019r., Poznań

6 września 2019r., Wrocław

9 września 2019r., Kraków

 

Prowadzący: radca prawny, wieloletni pracownik URE

Najważniejsze zagadnienia:

 • Nowe definicje: biogazu rolniczego, hydroenergii,  prosumenta, spółdzielni energetycznej, pojęcia ceny zakupu energii elektrycznej, stałej ceny zakupu, ceny skorygowanej, ceny wynikającej z oferty, ceny referencyjnej.
 • Nowe uregulowania prosumenckie – zasady rozliczeń, obowiązki.
 • Obowiązki sprawozdawcze OSD elektroenergetycznego oraz gazowego.
 • Spółdzielnia energetyczna: zasady funkcjonowania, rejestracja spółdzielni energetycznych,  wykaz spółdzielni, zasady rozliczeń energii elektrycznej.
 • Nowe obowiązki sprzedawców zobowiązanych.
 • Zmiany w zakresie systemu taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff).
 • Zmiany w zakresie systemu dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium): nowy katalog jednostek wytwórczych, wymogi deklaracji, wysokość stałej ceny zakupu energii elektrycznej, czas trwania obowiązku zakupu.
 • Zmiany w zakresie systemu aukcyjnego
 • Regulacje przejściowe.
 • Gwarancje pochodzenia – zarys zmian.
 • Zmiany prawne w zakresie przyłączania do sieci

 

Prowadzący

Autor komentarza do ustawy - Prawo energetyczne (red. Z. Muras, M. Swora), posiadający specjalizacje z zakresu rozstrzygania spraw spornych, przyłączania do sieci, w tym instalacji odnawianego źródła energii, koncesjonowania, taryf, świadectw pochodzenia. Ekspert w ramach projektu Energy Regulatory Exchange of Knowledge przy Radzie Europejskich Regulatorów Energii (CEER)

 

Szczegóły 23 sierpnia 2019r., Katowice: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/512-najnowsze-zmiany-regulacyjne-na-rynku-odnawialnych-zrodel-energii-katowice

Szczegóły 27 sierpnia 2019r., Warszawa: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/513-najnowsze-zmiany-regulacyjne-na-rynku-odnawialnych-zrodel-energii-warszawa

Szczegóły 30 sierpnia 2019r., Poznań: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/514-najnowsze-zmiany-regulacyjne-na-rynku-odnawialnych-zrodel-energii-poznan

Szczegóły 6 września 2019r., Wrocław: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/535-najnowsze-zmiany-regulacyjne-na-rynku-odnawialnych-zrodel-energii-wroclaw

Szczegóły 9 września 2019r., Kraków: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/536-najnowsze-zmiany-regulacyjne-na-rynku-odnawialnych-zrodel-energii-krakow

 

…………………………………………………………………………………………………..

 1. szkolenie i warsztaty praktyczne
  AUKCJE OZE 2019 W ŚWIETLE TEGOROCZNYCH ZMIAN LEGISLACYJNYCH
  - jak przygotować projekt do aukcji i jak go sfinansować

28 sierpnia 2019r., Warszawa

30 sierpnia 2019r., Szczecin

13 września 2019r., Katowice

27 sierpnia 2019r., Warszawa

Prowadzący szkolenia: Grzegorz Skarżyński i Przemysław Kałek

*Każdy uczestnik otrzyma kompleksowy przewodnik po aukcjach 2019 (www.aukcjeoze2019.pl)

Najważniejsze zagadnienia:

 • Przygotowanie projektu OZE do AUKCJI
 • Oferta w aukcji
 • Strategie aukcyjne – więcej możliwych strategii aukcyjnych niż w 2018!
 • Optymalizacja i sprzedaż projektów OZE
 • Terminy na zrealizowanie projektu OZE
 • Przychody ze sprzedaży energii
 • Wymogi bankowe dla strukturyzowania finansowania dłużnego projektu OZE
 • Źródła danych wejściowych dla modelu finansowego projektu OZE

Szczegóły 28 sierpnia 2019r., Warszawa: https://eur o-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/531-szkolenie-i-warsztaty-praktyczne-aukcje-oze-2019-w-swietle-tegorocznych-zmian-legislacyjnych-warszawa-2

Szczegóły 30 sierpnia 2019r., Szczecin: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/533-szkolenie-i-warsztaty-praktyczne-aukcje-oze-2019-w-swietle-tegorocznych-zmian-legislacyjnych-szczecin

Szczegóły 13 września 2019r., Katowice: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/532-szkolenie-i-warsztaty-praktyczne-aukcje-oze-2019-w-swietle-tegorocznych-zmian-legislacyjnych-3

Szczegóły 27 września 2019r., Warszawa: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/534-szkolenie-i-warsztaty-praktyczne-aukcje-oze-2019-w-swietle-tegorocznych-zmian-legislacyjnych-warszawa-3

…………………………………………………………………………………………………..

 

3. szkolenie i warsztaty praktyczne
JAK SPRZEDAWAĆ ENERGIĘ Z OZE BEZPOŚREDNIO DO ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH

3 września 2019r., Warszawa
12 września 2019r., Katowice

26 września 2019r., Warszawa

Najważniejsze zagadnienia:

 • Rynek energii - podstawowe pojęcia oraz podział ryzyk pomiędzy wytwórcę i odbiorcę energii
 • Jak odbiorca przemysłowy kupuje energię
 • Jak wytwórca OZE sprzedaje energię
 • Niedopasowanie produkcji energii z OZE do potrzeb odbiorcy - wpływ na koszt energii/przychód ze sprzedaży energii
 • Wymogi regulacyjne sprzedaży energii do odbiorcy przemysłowego
 • Struktura kontraktowa sprzedaży bezpośredniej do odbiorcy przemysłowego
 • Rodzaje umów łączących wytwórcę OZE i odbiorcy przemysłowego
 • Jak określić cenę energii w umowie pomiędzy wytwórca OZE a odbiorcą przemysłowym
 • Strategie sprzedaży energii
 • Ryzyko dostawcy/ryzyko odbiorcy energii
 • Bankowalność umów pomiędzy wytwórcą OZE a odbiorcą przemysłowym
 • Czy bezpośrednie umowy pomiędzy wytwórcą OZE i odbiorcą przemysłowym mogą być alternatywą dla systemu aukcyjnego


Prowadzący: Grzegorz Skarżyński i Przemysław Kałek

Szczegóły 3 września 2019r., Warszawa: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/501-jak-sprzedawac-energie-z-oze-bezposrednio-do-odbiorcow-przemyslowych

Szczegóły 12 września 2019r., Katowice: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/502-jak-sprzedawac-energie-z-oze-bezposrednio-do-odbiorcow-przemyslowych-2

Szczegóły 26 września 2019r., Warszawa: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/537-jak-sprzedawac-energie-z-oze-bezposrednio-do-odbiorcow-przemyslowych-3

…………………………………………………………………………………………………..

4. szkolenie
RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2019 – PO USTAWIE O „ZAMROŻENIU” CEN
19 września 2019r., Warszawa

 

Szkolenia w całości prowadzi dr nauk, wieloletni pracownik URE, ekspert od prawa energetycznego

Szkolenie skierowane do:

- do odbiorców energii, w tym: mikro, małych i dużych przedsiębiorstw, samorządów, szpitali, przedsiębiorstw komunalnych

- spółek obrotu energią elektryczną

- do operatorów OSD i OSDn


PROWADZĄCY:
dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2017) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Szczegóły 19 września 2019r., Warszawa: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/524-rynek-energii-elektrycznej-2019-po-ustawie-o-zamrozeniu-cen-2

 

Koszt uczestnictwa: 860 zł netto za udział jednej osoby

…………………………………………………………………………………………………..

 

5. szkolenie i warsztaty praktyczne
Zarządzanie ryzykiem w sektorze energetycznym
– najważniejsze aspekty, definicje i przykłady
17 września 2019r., Warszawa

 
Prowadzący: Dr hab. Dariusz Michalski, prof. ATH. Ekspert w zakresie kontroli zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem i jego controllingu.
 
Szczegóły 17 września 2019r., Warszawa: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/493-szkolenie-zarzadzanie-ryzykiem-na-rynku-energii-2
 
KONTAKT I REJESTRACJA: Ewelina Walczuk EUROCON tel. 22 631 22 81, fax 22 631 20 82, tel. kom. 503 123 570, e-mail: ewelina.walczuk(at)euro-con.pl.
Rejestracja: https://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy
…………………………………………………………………………………………………..
 

 1. Szkolenie
  OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT I REWOLUCJA VAT – 2019/2020
  27 sierpnia 2019r., Warszawa
  29 sierpnia 2019r., Poznań

6 września 2019r., Kraków

12 września 2019r., Katowice

 
Prowadzący: Arkadiusz Łagowski
 
NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:
• Split payment
• Biała Lista – korzyści i ryzyka podatkowe z nią związane
• Zmiany dotyczące kas rejestrujących
• NIP na paragonach
• JPK_VDEK – zastąpienie deklaracji podatkowych
• Centralny Rejestr faktur
• Nowa matryca stawek VAT
• Pakiet quick fixes od 1.1.2020
• Uproszczenia w imporcie towarów
• MDR (wpływ na rozliczenia VAT)
• Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
 
Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/488-split-payment-wrzesniowa-rewolucja-2019

(program taki sam w każdym mieście, mogą się różnić tylko godziny)

Koszt uczestnictwa: 690 zł netto za udział jednej osoby
 

 KONTAKT I REJESTRACJA: Ewelina Walczuk EUROCON tel. 22 631 22 81, fax 22 631 20 82, tel. kom. 503 123 570, e-mail: ewelina.walczuk(at)euro-con.pl.
Rejestracja: https://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy

 

 


Wspierają nas