Szkolenie TRMEW: UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE D i E

26.08.2019

JEDNODNIOWY KURS I EGZAMIN DLA WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MEW

 

Zgodnie z zapisem art. 54 ustawy Prawo energetyczne, specjaliści zajmujący się eksploatacją określonych urządzeń i instalacji energetycznych powinni posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez stosowne komisje kwalifikacyjne. Eksploatacja MEW jako urządzenia energetycznego wiąże się z koniecznością posiadania uprawnień do eksploatacji urządzeń energetycznych w grupie instalacji elektrycznych (grupa 1), w tym uprawnień do używania narzędzi (E) oraz do nadzorowania prac instalacji energetycznych i organizowania bezpiecznej pracy przy tych urządzeniach (D). Uzyskiwane uprawnienia energetyczne należy odnawiać co 5 lat.

 

W związku z tym serdecznie zapraszamy właścicieli i pracowników MEW na specjalnie zorganizowane przez TRMEW czterogodzinne szkolenie, które zakończy się egzaminem dla  osób  zajmujących się  eksploatacją urządzeń energetycznych grupy 1, w zakresie kompetencji do obsługi i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych w MEW. Szkolenie poprowadzi doświadczony specjalista, a egzamin odbędzie się przed Komisją kwalifikacyjną Nr 006 działającą przy Stowarzyszeniu Oszczędnego Użytkowania Energii z siedzibą w Poznaniu.

 

Udział w szkoleniu:            490,00 zł brutto/ dla Członków TRMEW

                                                530,00 zł brutto/ dla osób spoza TRMEW

 

Egzaminy:      Dozór            225,00 zł brutto

                       Eksploatacja 225,00 zł brutto

 

Termin: 3 października 2019 r., od godz. 9:00

Miejsce: Hotel 500, ul. Poznańska 139, 62-080 Tarnowo Podgórne k. Poznania

 

Formularz zgłoszeniowy – Zapoczątkowuje pobieranie plikuKLIKNIJ TUTAJ!

 


Wspierają nas