Promocja polskich przedsiębiorców- 29.03.2021 mija termin składania wniosków!

25.03.2021

Departament Rozwoju Inwestycji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii informuje o przedłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu promocję polskich przedsiębiorstw na rynku światowym do 29 marca br.

Projekt wspierany jest także ze środków krajowych m.in. poprzez refundację części wydatków poniesionych na realizacje poniższych działań promocyjnych:

1. Branżowe projekty promocyjne,

2. Przedsięwzięcia promocyjne,

3. Wydawnictwa i materiały promocyjne,

4. Certyfikaty wyrobów eksportowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTUTAJ

 

 


Aktualne wydarzenia

Wspierają nas