Polityka energetyczna Polski do 2040

19.03.2021

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym w Dzienniku Urzędowym RP Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r.

 

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. - Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTUTAJ


Aktualne wydarzenia

Wspierają nas